Skip to content

Vrienden

Wilt u ons koor steunen anders dan door muziek te maken? U kunt vanuit uw bedrijf of instelling als sponsor of als particulier als donateur het koor ook financieel ondersteunen. Inlichtingen hierover kunt u bij het bestuur of bij individuele koorleden krijgen.

Regiokoor de Ronde Venen ontvangt momenteel subsidie van of wordt gesponsord door:

– Het Ronde Venen fonds
– RABO DICHTBIJ fonds ( 1x per 2 jaar )
– Pr. Bernhardfonds en het Mien van het Sant Fonds

De concerten in de Johannes De Doper kerk organiseren wij i.s.m. de Stichting Vrienden Monument Johannes De Doper

Daarnaast bieden veel particulieren als vriend/donateur van het koor financiele ondersteuning.