Skip to content

Vrienden

Wilt u ons koor steunen anders dan door muziek te maken? U kunt vanuit uw bedrijf of instelling als sponsor of als particulier als donateur het koor ook financieel ondersteunen. Inlichtingen hierover kunt u bij het bestuur of bij individuele koorleden krijgen.

Regiokoor de Ronde Venen ontvangt momenteel subsidie van of wordt gesponsord door:

– De Gemeente De Ronde Venen
– RABO DICHTBIJ fonds
– Pr. Bernhardfonds

De concerten in de Johannes De Doper kerk organiseren wij i.s.m. de Stichting Vrienden Monument Johannes De Doper

Daarnaast bieden veel particulieren als vriend/donateur van het koor financiele ondersteuning.